Nordic database of researchers in folkbildning

Name Email Title Organization Country Phone Link
Cecilia Bjursell cecilia.bjursell@ju.se Fil Dr Högskolan i Jönköping - Högskolan för lärande och kommunikation Sweden
Birgitta Forsberg Birgitta.forsberg@miun.se Fil Lic Mittuniversitetet Sweden
Annelie Andersén annelie.andersén@kau.se Lektor Karlstads universitet Sweden
Beata Agrell beata.agrell@lir.gu.se Professor emeritus Göteborgs universitet - Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion Sweden +46(0)721881880
Samuel Edquist samuel.edquist@miun.se Professor of History Mid Sweden University Sweden
Lill Langelotz lill.langelotz@hb.se Lektor Högskolan i Borås Sweden
Per-Anders Forstorp per-anders.forstorp@liu.se Biträdande professor Linköpings universitet - Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur OCH Didacticum, Sweden
Lars Svedberg lars.svedberg@esh.se Professor Ersta-Sköndal Högskola - Centrum för civilsamhällesforskning Sweden
Gunnar Sundgren Gunnar.sundgren@edu.su.se Professor Stockholms universitet Sweden
Johan Kärnfelt Johan.Karnfelt@lir.gu.se Docent Göteborgs universitet - Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion Sweden